Organi šole

ORGANI ŠOLE

 • Upravno področje

  Direktorica zavoda: Gabrijela Jakob

  Ravnatelj: Bojan Bezjak

  Svet staršev

 • Strokovno pedagoško področje

  Učiteljski zbor

  vsi zaposleni strokovni delavci na glasbeni šoli (učitelji in korepetitorji)

  Oddelčni učiteljski zbor (4)

  I.   Oddelek za instrumente s tipkami
  II.  Oddelek za godala,brenkala in petje
  III. Oddelek za pihala, trobila in tolkala
  IV. Oddelek za ljudske inštrumente

  Strokovni aktivi (8)

  Aktiv za instrumente s tipkami
  Aktiv za harominko
  Aktiv za godala, brenkala in petje
  Aktiv za pihala, trobila in tolkala
  Aktiv za ljudske instrumente
  Aktiv za orkestre, zbore in komorno igro
  Aktiv šole za cerkveno glasbo
  Aktiv za nauk o glasbi

  Razrednik

  učitelj instrumenta ali petja
  učitelj skupinskega pouka, če učenec ni vključen v pouk instrumenta ali petja

 • Administrativno – tehnično področje

  Oddelek za administracijo

  Tajnik VIZ VI: Kristina Šiftar, univ. dipl. ekon.

  Oddelek za vzdrževanje in čiščenje

  Vzdrževanje: Marjan Jerebic
  Čiščenje: Marjan Jerebic, Marjan Tratnjek

 • Svet staršev

  Za organizirano uresničevanje interesa staršev je na šoli ustanovljen svet staršev. V svet staršev je vključenih pet staršev učencev, ki zastopajo interese staršev in so izvoljeni na roditeljskem sestanku. Predsednik sveta staršev zastopa interese staršev v svetu zavoda. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

  Naloge in pristojnosti:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • podaje nezavezujoče mnenje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.


  Svet staršev je skladno z urejenostjo šole sestavljen iz petih članov:

  • Ksenija Raščan Beuermann – predsednica
  • Urška Glavač Sraka – članica
  • Andreja Strniša – članica
  • Tatjana Trstenjak – članica
  • Damir Erjavec – član

Glasbena šola Beltinci

Mladinska ulica 4
9231 Beltinci

Tajništvo, računovodstvo:
Tel.: 02/542 31 32
E-naslov: tajnistvo@gs-beltinci. si

Ravnatelj:
Tel.: 02/542 31 22
GSM: +386 70 655 219
E-naslov: info@gs-beltinci.si

O glasbeni šoli

Nekega jutra je župnik prišel z idejo: "Naredimo glasbeno šolo!" Ideja je zelo hitro dozorela in v nekaj tednih je nastal okvirni program, ki je vseboval vse elemente javnoveljavnega programa Glasba. Z Božjo pomočjo je leta 2008 iz Župnijskega doma, iz glasbenih učilnic zazvenela nežna glasba prvih učencev.

 

Copyright © 2021 Glasbena šola Beltinci. Vse pravice pridržane. | Več o piškotih

Iskanje